Bemer én Supplementen

Geplaatst 20 feb. 2017 01:31 door Dr. Anton P.M. van Bakel   [ 9 mrt. 2020 06:59 bijgewerkt ]
Voeding Supplementen
Bemer Therapie Kosten . Wij kregen de vraag, of behandeling met Bemer niet erg duur is. De vraag richtte zich met name op het vergelijken van Bemer versus het gebruik van supplementen bij de ondersteuning en herstel van spijsvertering problemen. Wij hebben een vergelijkingsonderzoek uitgevoerd. Als uitgangspunt hebben we genomen dieren die wij behandeld hebben met incidentele spijsvertering problemen niet gerelateerd aan een erfelijke of hormoon gerelateerde stoornis.

Voeding Additieven
Veel huisdieren krijgen weleens te maken met maag- darmklachten. Bij honden uit zich dat vaak door middel van braken en diarree, bij paarden wordt dit vaak weggeschreven onder de term Koliek (of in dit geval ware koliek die betrekking heeft op spijsverteringsorganen, niet te verwarren met valse koliek wat gerelateerd kan zijn aan alle overige niet spijsvertering gerelateerde organen). Als je er op tijd bij bent, is het ongemak gelukkig meestal van korte duur. Maar de problemen kunnen ook chronisch zijn. Maag- en darmklachten worden in de meeste gevallen veroorzaakt door parasieten, een infectie, allergie of nadat je dier iets verkeerds heeft gegeten. Soms is de exacte reden niet goed te achterhalen, maar kan er wel ondersteuning geboden worden. Deze bestaat uit twee of eigenlijk drie mogelijke trajecten. Het eerste is gericht op Symptoom-Werking (SW) ofwel behandelen na zichtbare problemen. Het tweede traject is gericht op Preventie-Werking (PW) ofwel er voor zorgen dat de natuurlijke weerstand en de conditie van het lichaam dusdanig hoog is dat stoornisfactoren een minimale invloed hebben. Het derde traject is de combinatie PWSW aanpak, ofwel preventief behandelen en in uiterste noodzaak en met minimaal benodigde supplementen de balans (homeostasis) terugbrengen. In het onderzoek is de SW benadering vergeleken met de PW benadering, omdat wij zelf met beide benaderingen al meer dan 20 jaar ervaring hebben. In vervolgonderzoek wordt ook  de gecombineerde PWSW aanpak vergeleken. Dat hebben we tot op heden nog niet kunnen onderzoeken simpelweg omdat er nog onvoldoende parallelle trajecten voor handen zijn, met gegevens waar wij gebruik van kunnen maken.

Veterinary Bemer Veterinair Paard
Hoe hebben we het onderzoek voor de kostenvergelijking opgezet? Ter bevordering van de darmflora en herstel van maag- darmfunctie zijn er verschillende middelen beschikbaar zoals pre- en probiotica, diarree-remmers, laxeermiddelen, zuur-regulatoren en kruidenpreparaten. We hebben een erg veel gebruikte en ook vaak door dierenartsen voorgeschreven combinatie van voeding en supplementen afgezet tegen het gebruik van de Bemer Veterinair set. Een derde groep bestond uit toepassing van een complementaire aanpak (supplementen icm toepassen van Fysische Vasculaire therapie). Bij een vierde groep werd dezelfde complementaire aanpak gevolgd maar met een op basis van dagelijks uitgevoerde anamnese (ontlasting- en slijm-onderzoek) aangepaste dosering. Bij alle groepen was sprake van incidentele stoornissen (verschijningsfrequentie van 4 to 8 maal per jaar met een symptoombehandeling van gemiddeld 2 - 4 weken). We zijn tevens uitgegaan van een gemiddelde tijdspanne van de behandeling over 10 jaar (gemiddelde leeftijd van grote tot zéér grote honden (zoals onze eigen Duitse Doggen) en verwachte levensduur van de Bemer Veterinair set bij normaal gebruik. Bij toepassing van de Bemer Veterinair set op slechts 1 huisdier is de uitkomst dat de Bemer Veterinair set ongeveer evenveel kost als werken met voedingssupplementen. Een tweede bijzondere uitkomst was dat bij de derde groep het herstel beduidend sneller plaats vond maar de retentie lager was dan bij de vierde groep. Bij de vierde groep vond het herstel ook sneller plaats, maar was de retentie langer. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de behandelde dieren in groep 3 een te grote boost hebben gekregen, die na afbouw eerder terugvalt. Welke stoffen een negatieve boost veroorzaken is niet bekend en zou nader onderzocht moeten worden. Desondanks mogen we voorzichtig concluderen dat gebruik van supplementen in combinatie met fysische vasculaire (onderhouds-)therapie een zéér gunstig effect heeft indien de dosering op basis van dagelijkse/wekelijkse (thuis-)anamnese wordt aangepast. Een tweede voorzichtige conclusie is: hoe langer u vanaf de aanschaf van uw huisdier of paard geen problemen heeft door deze gecombineerde aanpak, hoe groter uw (financiële, maar ook dierwelzijns-)voordeel is (minder symptoom bestrijding kosten en efficiënter supplementen dosering). Kunt u de Bemer Veterinair set op meerdere huisdieren (of paarden) toepassen dan kan de besparing oplopen tot duizenden euro's en is aanschaf een aan te raden investering voor kostenbesparing. Wilt u uitrekenen wat u kunt besparen? Maak dan gebruik van de Bemer-Supplementen-Matrix (BSM).
Comments